Brieven naar huis - 2022/2023

Videoproject (English below)

 

Al enkele maanden stuur ik post naar mijn ouderlijke huis: ‘Hoi huis! Hoe gaat het met je? Met mij gaat alles goed. Liefs Ingeborg ’ Het huis staat leeg en dat vind ik een verdrietig idee. Mijn ouders hadden een horecabedrijf dus het is altijd vol leven en gezelligheid geweest. Eigenlijk stuur ik steeds iets van thuis naar thuis. Tekeningen, beetjes liefde, kunstwerkjes, altijd originelen. En dat vind ik een mooie gedachte.

 

De bouwdoos op de foto is een prototype voor het huis als houten blokken speelset. Het luciferdoosje is merchandise avant la lettre van het restaurant. Rechts heb ik het huis gebreid met garen dat nog van mijn moeder is geweest. Alles wat ik doe voor dit project: het maken van de post, naar de brievenbus brengen, leg ik vast op film. Inclusief de 'Post retour' in onze brievenbus, wat sinds een paar weken niet meer gebeurd … 

Brieven naar huis

Et maintenant, de post van februari 2023

'Bidden in nood'

 

Voor de tentoonstelling 'Merklappen' in De Kaarsenfabriek werden kunstenaars gekoppeld aan ervaren borduursters. Eigentijdse ontwerpers gaven nieuwe waarden aan deze oude traditie en verbinding van jonge makers met oudere.

Merklappen werden ooit gemaakt om meisjes te laten oefenen met het borduren van letters voor hun uitzet. Soms versierd met een moralistische boodschap of spreuk.

 

De tekst 'Bidden in nood helpt geen kloot' is een uitspraak van mijn oma. Zij was heel gelovig. Je ziet in de prent mijn kinderen wegzweven, zoals Wendy met haar broertjes in de film Peter Pan. Want als je gelooft kun je alles, zelfs vliegen. Twee soorten van geloven in één werk. 'Geloven' wordt hier doorgegeven van moeder op dochter op dochter en geeft die oude oude traditie nieuwe inhoud. Zoals de ambacht van het borduren ook doorgegeven wordt.

 

Dit werk is geborduurd door Maria uit Beek en Donk. In haar kamer hing ook prachtig schilderwerk van haar hand. Ze was heel trots op de expositie. Dankzij dit project werd haar vakkunst uit de anonimiteit gehaald en aan een  groter publiek getoond.

Embroidered patch

 

For this project artists were paired with experienced embroiderers. Contemporary designers gave new values ​​to this old tradition and connection of young makers with older ones. Embroidered patches were once made to let girls practice embroidering letters for their trousseau. Sometimes decorated with a moralistic message or saying.

 

The text 'Praying in distress doesn't help' is a quote from my grandmother. She was very religious. In the print you see my children floating away, like Wendy with her brothers in the film Peter Pan. Because when you believe you can do anything, even fly. Two kinds of belief in one work. 'Believe' here is passed on from mother to daughter to daughter and gives new meaning to that old old tradition. As the craft of embroidery is also passed on.

 

This work is embroidered by Maria from Beek en Donk. Her room also had beautiful paintings by her hand. She was very proud of the exhibition. Thanks to this project, her craft was taken out of anonymity and shown to a wider audience.

 

 

Risoprint Mami-Wata - 2022

 

Riso print by Ingeborg Vriends

Size: 29,7 x 21 cm.  € 25

 

3 color riso-print in limited edition of 40 pieces, made at Grafisch Atelier Den Bosch, signed and for sale in webshop

#81 'Wash me' (Sold) en #82 'Feel me'

 

Painting, Oil on Canvas

Ingeborg Vriends - van der Steijn

W 100 x H 100 x D 4 cm. € 1200

For several months I have been sending mail to my parental home: 'Hi home! How are you? I'm fine. Love Ingeborg "
The house is empty and that's a sad idea. My parents had a restaurant so it has always been full of life and fun.  I send something from home to home: drawings, bits of love, works of art, always originals. On the left photo you see a prototype for the house as a wooden block play set. The matchbox is merchandise avant la lettre from the restaurant. On the right I knitted the house with yarn that belonged to my mother. Everything I do for this project: making the mail, taking it to the letterbox, I capture on film. Including the 'Return to sender' on our doorstep, which hasn't happened for a few weeks now ...

Brieven naar huis

Zomer 2022, de post vanuit Zweden

Brieven naar huis

Herfst 2022, de post vanuit Rome

 

Het gedicht op de doeken verwijst naar de was op ons dak. Aalle linnen tafelkleden en servetten van het restaurant hingen altijd op het platte dak te drogen. Ik stempelde het gedicht op de servetten, nam ze mee naar Rome en hing ze daar te drogen boven de stad. Zoals de was in Una Giornata Particolare. Je kunt het hele verhaal teruglezen in deze blog.

Kaartendesk met 48 affirmatiekaartjes. Handgemaakt en met liefdevolle, krachtige teksten om te inspireren en motiveren. Schoongesneden, abgeecked en ingepakt met elastisch glitterband. Alle kaarten hebben afbeeldingen van mijn werk en reizen. De teksten zijn in het Engels.

 

If you want to know where your heart is, look where your mind goes when it wanders.

Stick to your work, it will take care of you somehow.

The universe works fast, when I’m having fun

Inner Compass cards